Goed of fout – kern 1 en 2

GoedofFout - Kern 1

Dit is een sorteerspel dat oefent op begrijpend lezen. De leerlingen leggen de kleine kaarten bij de juiste, grote, antwoordkaart.

Er zijn sets met enkel woorden en sets met zinnen. Lees verder

Spiegelwoorden kern 3

Spiegelwoorden kern 3

De spiegelwoorden voor kern 3 worden op dezelfde wijze als deze voor kern 1 en kern 2 samengesteld.

De werking blijft dezelfde: de dikke streep moet bovenaan liggen om met een spiegel het woord te kunnen lezen. Door de oplossingen op de achterkant te kleven kunnen de leerlingen zichzelf controleren. Lees verder