Goed of fout – kern 1 en 2

GoedofFout - Kern 1

Dit is een sorteerspel dat oefent op begrijpend lezen. De leerlingen leggen de kleine kaarten bij de juiste, grote, antwoordkaart.

Er zijn sets met enkel woorden en sets met zinnen. Lees verder

Advertenties